Fiscaal voordelig
erven en schenken
_______

Bij estate planning ligt de focus op het fiscale aspect van het erven en schenken van vermogen. Ik help u graag bij het treffen van regelingen om zoveel mogelijk erf- en schenkbelasting te besparen.


Uw vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan de volgende generatie. Dat is estate planning. Dit draait veelal om het verkleinen van de nalatenschap, zodat de totaal verschuldigde erfbelasting (successierecht) daalt. Om dit doel te bereiken, kunt u verschillende maatregelen treffen.

Schenken

Met schenken kunt u uw toekomstige nalatenschap verkleinen. Dit kan in contanten, maar ook op papier. Bij schenken op papier verkleint uw vermogen, maar houdt u er wel de beschikking over. Bij het doen van schenkingen kunt u gebruik maken van de schenkingsvrijstellingen.

Huwelijkse voorwaarden

Ook met het wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden kunt u de omvang van uw nalatenschap verkleinen. Bijvoorbeeld door een finaal verrekenbeding op te nemen in uw huwelijkse voorwaarden. Of door uw huwelijkse voorwaarden op te heffen.

Testament

Regelingen in uw testament kunnen ook een besparing opleveren. Bijvoorbeeld door een legaat aan de kleinkinderen van het voor de erfbelasting vrijgestelde bedrag op te nemen. Of als uw vermogen met name bestaat uit een woonhuis: dan kan een tweetrapstestament uitkomst bieden. In een testament kunnen ook maatregelen worden getroffen om uw vermogen zoveel als mogelijk veilig te stellen in geval van opname in een zorginstelling.

Combinatietestament

Ook een combinatietestament is een mogelijkheid. Hierin worden een aantal langstlevende-regelingen naast elkaar opgenomen. De langstlevende partner kiest dan na het overlijden de regeling welke het meest voordelig is, gezien de omvang van het vermogen op dat moment en de dan geldende fiscale regels.

Maak een afspraak

Bij estate planning is het belangrijk dat regelingen goed op elkaar aansluiten én dat de belangen en wensen van de langstlevende partner worden behartigd. Benieuwd wat ik voor u kan doen? Ik praat u graag bij over alle mogelijkheden in uw situatie. Ook buiten kantooruren. Maak vandaag nog een afspraak.

030-7991170 of info@apfr.nl