Zonder zorgen
trouwen en samenwonen
_______

Als u trouwt zonder vooraf huwelijkse voorwaarden te maken, dan ontstaat er een gemeenschap van goederen. Beide echtgenoten worden dan eigenaar van alle bezittingen én aansprakelijk voor alle schulden. Dit kunt u voorkomen door het maken van huwelijkse voorwaarden.


Bij een geregistreerd partnerschap noemen we dit partnerschapsvoorwaarden. Ik help u graag bij het afstemmen van deze voorwaarden op uw voorkeuren en situatie. Alles wat ik in het vervolg van deze pagina vertel over voorwaarden, is van toepassing op huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden.

Op maat vastleggen

Zo is het mogelijk om bescherming te bieden tegen schuldeisers én beide echtgenoten of partners aanspraak te geven op de helft van de waarde van het totale vermogen, alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen.

Voorwaarden worden ook vaak gemaakt om te zorgen dat het vermogen dat bij het aangaan van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aanwezig is, privé blijft. Vaak is dit ook de wens voor (nog te ontvangen) erfenissen en schenkingen. In alle gevallen help ik u graag om afspraken op maat vast te leggen.

Huwelijkse voorwaarden wijzigen?

Mijn advies is om huwelijkse voorwaarden eens in de vijf jaar te evalueren. Door te beoordelen of zij nog in overeenstemming zijn met uw situatie, voorkomt u onaangename verrassingen achteraf.

Samenlevingscontract

Woont u ongehuwd samen zonder geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld: alle bezittingen en schulden zijn van ieder apart. In een samenlevingscontract kunt u afspraken vastleggen. Bijvoorbeeld welke gelden en goederen u samen deelt. Of wat er met uw woning of pensioen gebeurt als u uit elkaar gaat.

Uw wensen

Benieuwd wat in uw situatie de aandachtspunten zijn? Of heeft u specifieke wensen voor huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract? Ik kom graag bij u langs om uw situatie persoonlijk met u te bespreken. Ook buiten kantooruren. Maak vandaag nog een afspraak.

030-7991170 of info@apfr.nl